Uwaga – strona w przebudowie! Przepraszamy za wszelkie niedoskonałości.

Szukaj
Close this search box.
Separatory tłuszczów roślinnych i zwierzęcych

Charakterystyka urządzeń

  • Wyposażenie standardowe separatora stanowi pływakowe odcięcie odpływu zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji ropopochodnych oraz pionowy kanał do poboru prób w odpływie.
  • Zbiornik separatora wykonany z linearnego PE HD formowanego metodą rotacyjną.
  • W przypadku gdy w warunkach rzeczywistych zagłębienie kanalizacji jest większe niż wartość „A” w tabelce, należy nadbudować separator dostosowaną nadstawką z PE.
  • Urządzenia w wykonaniu nienajazdowym z włazami wykonanymi z PE.
  • Producent gwarantuje stały stopień oczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do substancji ropopochodnych, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.

Separator tłuszczu STC PE

Rodzaj separatora:
Separatory tłuszczów roślinnych i zwierzęcych
Rodzaj zbiornika:
Zbiornik o podstawie okrągłej

Parametry techiczne

STC-PE NS
2/400
4/400
4/1000
Wielkość NS
2
2
4

Przykładowy sposób oznaczania osadnika typu STC-PE NS

STC PE – typoszereg
NS – wielkość nominalna
2 – przepływ nominalny [l/s]
/400 – pojemność osadnika [l]

Zobacz również inne urządzenia