Uwaga – strona w przebudowie! Przepraszamy za wszelkie niedoskonałości.

Szukaj
Close this search box.

Urządzenia

Urządzenia

Oferta urządzeń Ecologic

W oparciu o doświadczenie oraz szereg zrealizowanych inwestycji, oferujemy w zakresie ochrony środowiska dostawę, remonty, modernizację oraz serwis: przepompowni, systemów podczyszczania ścieków (separatorów ko­ale­scen­cyj­nych i lamelowych substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczów zwierzęcych i roślinnych, osadników) jak też systemów łączonych.

Świadczymy również usługi gwarancyjne i pogwarancyjne w pełnym zakresie.

Separatory substancji ropopochodnych
Separatory tłuszczów roślinnych i zwierzęcych
Osadniki zawiesiny mineralnej
Neutralizatory ścieków kwaśnych NSK
Urządzenia do zagospodarowania wody deszczowej ZWD
Układy urządzeń do oczyszczania wód deszczowych z zewnętrznym obejściem hydraulicznym ZOH
Przepompownie ścieków ECOPOMP
Zestawy hydroforowe ZH
Regulatory przepływu wód deszczowych
Studnie wodomierzowe SW