Uwaga – strona w przebudowie! Przepraszamy za wszelkie niedoskonałości.

Szukaj
Close this search box.
Separatory koalescencyjne z kanałem odciążającym
Separator koalescencyjny z osadnikiem i kanałem odciążającym ECO-K PE

Charakterystyka urządzeń

  • Wyposażenie standardowe separatora stanowi pływakowe odcięcie odpływu zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji ropopochodnych oraz pionowy kanał do poboru prób w odpływie.
  • Zbiornik separatora wykonany z linearnego PE HD formowanego metodą rotacyjną.
  • W przypadku gdy w warunkach rzeczywistych zagłębienie kanalizacji jest większe niż wartość „A” w tabelce, należy nadbudować separator dostosowaną nadstawką z PE.
  • Urządzenia w wykonaniu nienajazdowym z włazami wykonanymi z PE.
  • Producent gwarantuje stały stopień oczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do substancji ropopochodnych, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.

Separator koalescencyjny z osadnikiem i kanałem odciążającym ECO-K PE

Rodzaj separatora:
Separatory koalescencyjne z kanałem odciążającym
Rodzaj zbiornika:
Zbiornik o podstawie okrągłej

Parametry techiczne

ECO K-PE
3/15-1,0
3/15-1,6
3/15-2,2
3/30-0,9
3/30-1,5
3/30-2,2
Przepust. nominalna [l/s]
3
3
3
3
3
3
Przepustowość maksymalna [l/s]
30
30
30
30
30
30
Pojemność osadnika [l]
1000
1600
2200
900
1500
2200
ECO K-PE
6/30-0,6
6/30-1,5
6/30-2,2
6/60-0,6
6/60-1,4
6/60-2,1
Przepust. nominalna [l/s]
6
6
6
6
6
6
Przepustowość maksymalna [l/s]
60
60
60
60
60
60
Pojemność osadnika [l]
600
1500
1200
600
1400
2100
ECO K-PE
10/50-1,0
10/50-2,2
10/100-1,0
10/100-2,1
15/150-1,5
Przepust. nominalna [l/s]
10
10
10
10
15
Przepustowość maksymalna [l/s]
100
100
100
100
150
Pojemność osadnika [l]
1000
2200
1000
2100
1500

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO K-PE

ECO K-PE – typoszereg
3 – przepływ nominalny [l/s]
/30 – przepływ maksymalny [l/s]
0,6 – pojemność osadnika [m3]

Zobacz również inne urządzenia