Uwaga – strona w przebudowie! Przepraszamy za wszelkie niedoskonałości.

Szukaj
Close this search box.
Separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych

Charakterystyka urządzeń

  • Wyposażenie standardowe separatora stanowi pływakowe odcięcie odpływu zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji ropopochodnych oraz pionowy kanał do poboru prób w odpływie.
  • Zbiornik separatora wykonany z linearnego PE HD formowanego metodą rotacyjną.
  • W przypadku gdy w warunkach rzeczywistych zagłębienie kanalizacji jest większe niż wartość „A” w tabelce, należy nadbudować separator dostosowaną nadstawką z PE.
  • Urządzenia w wykonaniu nienajazdowym z włazami wykonanymi z PE.
  • Producent gwarantuje stały stopień oczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do substancji ropopochodnych, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.

Separator koalescencyjny z osadnikiem ECO II PE

Rodzaj separatora:
Separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych
Rodzaj zbiornika:
Zbiorniki PEHD

Parametry techiczne

ECO II-PE NG
1,5/0,6
3/0,6
3/1,3
6/0,8
6/1,3
10/1,0
10/1,9
15/1,5
Przepustowość [l/s]
1,5
3
3
6
6
10
10
15
Pojemność osadnika [l]
600
600
1300
800
1300
1000
1900
1500

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO II-PE

ECO II-PE – typoszereg
NG – wielkość nominalna
1,5 – przepływ nominalny [l/s]
/0,6 – pojemność osadnika [m3]

Zobacz również inne urządzenia