Uwaga – strona w przebudowie! Przepraszamy za wszelkie niedoskonałości.

Szukaj
Close this search box.
Separatory koalescencyjne z kanałem odciążającym

Charakterystyka urządzeń

  • Wyposażenie standardowe separatora stanowi pływakowe odcięcie odpływu zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji ropopochodnych oraz pionowy kanał do poboru prób w odpływie.
  • Zbiornik separatora wykonany z linearnego PE HD formowanego metodą rotacyjną.
  • W przypadku gdy w warunkach rzeczywistych zagłębienie kanalizacji jest większe niż wartość „A” w tabelce, należy nadbudować separator dostosowaną nadstawką z PE.
  • Urządzenia w wykonaniu nienajazdowym z włazami wykonanymi z PE.
  • Producent gwarantuje stały stopień oczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do substancji ropopochodnych, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.

Separator koalescencyjny z kanałem odciążającym ECO-H

Rodzaj separatora:
Separatory koalescencyjne z kanałem odciążającym
Rodzaj zbiornika:
Zbiorniki o podstawie okrągłej i owalnej

Parametry techiczne

ECO-H
3/15
3/30
6/30
6/60
10/50
10/100
15/75
15/150
20/100
20/200
Przepust. nominalna [l/s]
3
3
6
6
10
10
15
15
20
20
Przepust. maksymalna [l/s]
15
30
30
60
50
100
75
150
100
200
ECO-H
30/150
30/300
40/200
40/400
50/250
50/500
65/325
65/650
65/650
80/800
Przepust. nominalna [l/s]
30
30
40
40
50
50
65
65
80
80
Przepust. maksymalna [l/s]
150
300
200
400
250
500
325
650
650
800
ECO-H
100/500
100/1000
125/625
125/1250
150/750
150/1500
175/875
175/1750
Przepust. nominalna [l/s]
100
100
125
125
150
150
175
175
Przepust. maksymalna [l/s]
500
1000
625
1250
750
1500
875
1750

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO H-PE

ECO H-PE – typoszereg
10 – przepływ nominalny [l/s]
/30 – przepływ maksymalny [l/s]

Zobacz również inne urządzenia