Uwaga – strona w przebudowie! Przepraszamy za wszelkie niedoskonałości.

Szukaj
Close this search box.
Separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych

Charakterystyka urządzeń

  • Wyposażenie standardowe separatora stanowi pływakowe odcięcie odpływu zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji ropopochodnych oraz pionowy kanał do poboru prób w odpływie.
  • Zbiornik separatora wykonany z linearnego PE HD formowanego metodą rotacyjną.
  • W przypadku gdy w warunkach rzeczywistych zagłębienie kanalizacji jest większe niż wartość „A” w tabelce, należy nadbudować separator dostosowaną nadstawką z PE.
  • Urządzenia w wykonaniu nienajazdowym z włazami wykonanymi z PE.
  • Producent gwarantuje stały stopień oczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do substancji ropopochodnych, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.

Separator koalescencyjny ECO I PE

Rodzaj separatora:
Separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych
Rodzaj zbiornika:
Zbiorniki PEHD

Parametry techiczne

ECO I-PE NG
3
6
10
15
20
30
Przepustowość [l/s]
3
6
10
15
20
30

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO I-PE

ECO I-PE – typoszereg
NG – wielkość nominalna
10 – przepływ nominalny [l/s]

Zobacz również inne urządzenia