Separator tłuszczów roślinnych i zwierzęcych ze zintegrowanym osadnikiem typ STC-PE 2/400...4/1000

STC-PE NS   2/400 4/400* 4/1000
Średnica D [mm] 1220 1220 1220
Wysokość H [mm] 1480 1980 2580
Wysokość A [mm] 460 510 510
Zagłębienie dna zbiornika B [mm] 1020 1470 2070
Dopływ/Odpływ max. [mm] 110 160 160
Pojemność osadnika [l] 370 350 1050
Ilość zatrzymanego tuszczu [l] 80 160 160
Masa całkowita [kg] 50 80 110

Przykładowy sposób oznaczania osadnika typu STC-PE NS

STC PE – typoszereg
NS – wielkość nominalna
2 – przepływ nominalny [l/s]
/400 – pojemność osadnika [l]

Charakterystyka urządzeń

  • Wyposażenie standardowe separatora stanowi pływakowe odcięcie odpływu zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji ropopochodnych oraz pionowy kanał do poboru prób w odpływie.
  • Zbiornik separatora wykonany z linearnego PE HD formowanego metodą rotacyjną.
  • W przypadku gdy w warunkach rzeczywistych zagłębienie kanalizacji jest większe niż wartość „A” w tabelce, należy nadbudować separator dostosowaną nadstawką z PE.
  • Urządzenia w wykonaniu nienajazdowym z włazami wykonanymi z PE.
  • Producent gwarantuje stały stopień oczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do substancji ropopochodnych, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się. Więcej...