Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem typ ECO II-PE NG 1,5/0,6...10/1,9

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0196-2/A3

ECO II-PE NG   1,5/0,6 3/0,6 3/1,3 6/0,8 6/1,3 10/1,9
Przepustowość [l/s] 1,5 3 3 6 6 10
Pojemność osadnika [l] 600 600 1300 800 1300 1900
Średnica D [mm] 1220 1220 1220 1220 1220 1220
Wysokość H [mm] 1480 1480 1980 1480 1980 2580
Wysokość A [mm] 460 460 460 510 510 510
Dopływ/Odpływ max. [mm] 110 110 110 160 160 160
Zagłębienie dna zbiornika B [mm] 1020 1020 1520 970 1470 2070
Ilość zatrzymanego oleju [l] 130 190 190 130 130 190
Ilość zatrzymanego oleju [kg] 50 50 80 50 80 110

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO II-PE

ECO II-PE – typoszereg
NG – wielkość nominalna
1,5 – przepływ nominalny [l/s]
/0,6 – pojemność osadnika [m3]

Charakterystyka urządzeń

  • Wyposażenie standardowe separatora stanowi pływakowe odcięcie odpływu zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji ropopochodnych oraz pionowy kanał do poboru prób w odpływie.
  • Zbiornik separatora wykonany z linearnego PE HD formowanego metodą rotacyjną.
  • W przypadku gdy w warunkach rzeczywistych zagłębienie kanalizacji jest większe niż wartość „A” w tabelce, należy nadbudować separator dostosowaną nadstawką z PE.
  • Urządzenia w wykonaniu nienajazdowym z włazami wykonanymi z PE.
  • Producent gwarantuje stały stopień oczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do substancji ropopochodnych, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się. Więcej...