Separator koalescencyjny substancji ropochodnych zintegrowany z osadnikiem i komorą pomp typ ECO II-PE 1,5/0,6P...10/1,9P

ECO II-PE NG   1,5/0,6P 3/0,6P 3/1,3P 6/0,8P 6/1,3P 10/1,9P
Przepustowość [l/s] 1,5 3 3 6 6 10
Pojemność osadnika [l] 600 600 1300 800 1300 1900
Pojemność komory pomp [l] 1150 1150 1730 1100 1680 2145
Średnica D [mm] 1220 1220 1220 1220 1220 1220
Wysokość H [mm] 1480 1480 1980 1480 1980 2580
Wysokość A [mm] 460 460 460 510 510 510
Zagłębienie dna zbiornika B [mm] 1020 1020 1520 970 1470 2070
Dopływ/Odpływ max. [mm] 110 110 110 160 160 160
Ilość zatrzymanego oleju [l] 130 190 190 130 190 190
Ciężar separatora [kg] 50 50 80 50 80 110
Ciężar komory pomp [kg] 70 70 100 70 100 130

Przykładowy sposób oznaczania separatorów eco iI-PE

ECO II-PE – typoszereg
1,5 – przepływ nominalny [l/s]
NG – wielkość nominalna
/ 0,6 – pojemność osadnika [m3]
P – urządzenie z komorą pomp

Charakterystyka urządzeń

  • Wyposażenie standardowe separatora stanowi pływakowe odcięcie odpływu zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji ropopochodnych oraz pionowy kanał do poboru prób w odpływie.
  • Zbiornik separatora wykonany z linearnego PE HD formowanego metodą rotacyjną.
  • W przypadku gdy w warunkach rzeczywistych zagłębienie kanalizacji jest większe niż wartość „A” w tabelce, należy nadbudować separator dostosowaną nadstawką z PE.
  • Urządzenia w wykonaniu nienajazdowym z włazami wykonanymi z PE.
  • Producent gwarantuje stały stopień oczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do substancji ropopochodnych, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.

Charakterystyka komory pomp

  • Wyposażenie standardowe przepompowni stanowi zatapialna pompa ściekowa w instalacji stacjonarnej z zaworem zwrotnym, odcinającym na przewodzie tłocznym, wyłącznikami pływakowymi poziomu oraz rozdzielnicą z zabezpieczeniami.
  • Zbiornik pompowni wykonany z linearnego PE HD formowanego metodą rotacyjną. W przypadku gdy w warunkach rzeczywistych zagłębienie kanalizacji jest większe niż wartość „A” w tabelce, należy nadbudować pompownię dostosowaną nadstawką z PE.
  • Urządzenie w wykonaniu nienajazdowymz włazem wykonanym z PE.
  • Wentylacja dostosowana do włączenia w wewnętrzny ciąg kominowy budynku.
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się. Więcej...