Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem typ ECO II NG 3/0,6...65/6,0

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0197-2/A3

  • W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości “A” należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi
  • Wszystkie urządzenia w wykonaniu najazdowym z włazami Ø600 w klasach
    obciążenia C250 lub D400.
ECO II NG   3/0,6 3/1,7 3/2,5 6/1,0 6/1,7 6/2,5 10/1,5 10/2,5 10/3,5 10/4,5 15/2,5 15/4,0 15/5,5
Przepustowość [l/s] 3 3 3 6 6 6 10 10 10 10 15 15 15
Pojemność osadnika [l] 600 1700 2500 1000 1700 2500 1500 2500 3500 4500 2500 4000 5500
Średnica D [mm] 1240 1500 1800 1500 1500 1800 1500 1800 1800 2300 1800 2300 2300
Wysokość H [mm] 1800 2400 2900 1800 2400 2900 2400 2400 2900 2400 2400 2400 2900
Wysokość A [mm] 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 600 600 600
Dopływ/Odpływ max. [mm] 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 200 200 200
Zagłębienie dna zbiornika B [mm] 1240 1840 2340 1240 1840 2340 1840 1840 2340 1840 1800 1800 2300
Ilość zatrzymanego oleju [l] 70 100 160 100 100 160 160 250 250 440 270 470 470
Masa jednostkowa [kg] 1800 3600 5700 2700 3600 5700 3600 4800 5700 6600 4800 6600 7800
Masa całkowita [kg] 2200 4400 6900 3500 4400 6900 4400 5950 6900 8580 5950 8580 9800
ECO II NG   20/2,5 20/4,0 20/5,5 30/3,5 30/5,0 30/6,5 40/4,5 40/5,5 40/7,0 50/5,0 50/7,0 65/6,0
Przepustowość [l/s] 20 20 20 30 30 30 40 40 40 50 50 65
Pojemność osadnika [l] 2500 4000 5500 3500 5000 6500 4500 5500 7000 5000 7000 6000
Średnica D [mm] 1800 2300 2300 2300 2300 2500 2300 2500 2800 2500 2800 2800
Wysokość H [mm] 2900 2400 2900 2400 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
Wysokość A [mm] 600 600 600 650 650 650 650 650 650 765 765 765
Dopływ/Odpływ max. [mm] 200 200 200 250 250 250 250 250 250 315 315 315
Zagłębienie dna zbiornika B [mm] 2300 1800 2300 1750 2250 2250 2250 2250 2250 2135 2135 2185
Ilość zatrzymanego oleju [l] 350 630 630 850 850 1025 1415 1710 2210 1770 2280 2870
Masa jednostkowa [kg] 5700 6600 7800 6600 7800 9300 7800 9300 10200 9300 10200 10200
Masa całkowita [kg] 6900 8550 9800 8580 9800 11700 9800 11700 13100 11700 13100 13100

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO II

ECO II – typoszereg
NG – wielkość nominalna
3 – przepływ nominalny [l/s]
/ 0,6 – pojemność osadnika [m3]

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się. Więcej...