Separator koalescencyjny z wewnętrznym kanałem odciążającym typ ECO H-PE 3/30...15/150; ECO H-PE 3/15...15/75

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0196-2/A3

ECO H-PE   3/30 6/60 10/100 15/150 3/15 6/30 10/50 15/75
Przepust. nominalna [l/s] 3 6 10 15 3 6 10 15
Przepust. maksymalna [l/s] 30 60 100 150 15 30 50 75
Średnica D [mm] 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220
Wysokość H [mm] 1480 1980 1980 2580 1480 1980 1980 2580
Wysokość A [mm] 600 670 670 670 550 670 670 670
Dopływ/Odpływ max. [mm] 250 315 315 315 200 315 315 315
Zagłębienie dna zbiornika B [mm] 880 1310 1310 1910 930 1310 1310 1910
Ilość zatrzymanego oleju [l] 140 200 200 260 140 200 200 260
Masa całkowita [kg] 50 80 80 110 50 80 80 110

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO H-PE

ECO H-PE – typoszereg
10 – przepływ nominalny [l/s]
/30 – przepływ maksymalny [l/s]

Charakterystyka urządzeń

  • Wyposażenie standardowe separatora stanowi pływakowe odcięcie odpływu zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji ropopochodnych oraz pionowy kanał do poboru prób w odpływie.
  • Zbiornik separatora wykonany z linearnego PE HD formowanego metodą rotacyjną.
  • W przypadku gdy w warunkach rzeczywistych zagłębienie kanalizacji jest większe niż wartość „A” w tabelce, należy nadbudować separator dostosowaną nadstawką z PE.
  • Urządzenia w wykonaniu nienajazdowym z włazami wykonanymi z PE.
  • Producent gwarantuje stały stopień oczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do substancji ropopochodnych, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się. Więcej...