Kwestionariusz doboru Zbiornikowej Przepompowni Ścieków ECOPOMP

Dane Klienta:
Informacje podstawowe

Przepompownia*

W przypadku układu wielopompowego*

Teren lokalizacji przepompowni*

Zalecany producent pomp:

Charakterystyka dopływających ścieków

Ścieki dopływające*

Maksymalna godzinowa ilość dopływających ścieków:
[m3/h]
Średnia dobowa ilość ścieków:
[m3/d]
Temperatura (na dopływie):
[0C]
Gęstość:
[kg/m3]
W przypadku ścieków przemysłowych:
        

Dane rurociągów

Rurociąg dopływowy
[mm]         
[mnpm]
Rurociąg tłoczny
[mnpm]

[mnpm]

[mnpm]

[m]

[m]

[szt.]

Informacje dodatkowe

Rzędna max poziomu wód gruntowych
[mnpm]
Rzędna terenu
[mnpm]
Wznos przepompowni ponad teren
[cm]
Kąt dopływu/odpływu

KĄT DOPŁYWU/ODPŁYWU

* - pole wymagane

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się. Więcej...