Dobór separatora tłuszczów roślinnych i zwierzęcych ze zintegrowanym osadnikiem

Określenie wielkości separatora tłuszczów roślinnych i zwierzęcych ze zintegrowanym osadnikiem

NS = QS * fd * ft * fr

Oznaczenia:
NS – wielkość nominalna separatora tłuszczu [l/s]
QS – przepływ ścieków technologicznych [l/s]
fd – współczynnik gęstości tłuszczów
ft – współczynnik temperaturowy
fr – współczynnik detergentowy

 

Współczynnik gęstości tłuszczów fd

Gęstość przy temperaturze 20°C [g/cm3] Współczynnik fd
<0,94 1*
>0,94 1,5**

* przy ściekach zatłuszczonych z kuchni, restauracji, rzeźni, zakładów mięsnych, przeróbki ryb z reguły przyjmuje się fd = 1
** wielkość tę przyjmuje się np. dla rycyn, wosków, łojów zwierzęcych, żywic itp.

Współczynnik gęstości tłuszczów ft

Temperatura ścieków Współczynnik ft
≤600C 1
>600C 1,3

Współczynnik detergentowy fr

Środki do czyszczenia ujemnie wpływają na rozdział tłuszczów dlatego przyjmuje się współczynnik fr = 1,3
Dla specjalnych przypadków np. szpitale fr ≥ 1,5

Maksymalny przepływ ścieków Qs, należy określić poprzez:

  1. pomiar rzeczywistej ilości ścieków
  2. obliczenia oparte na rodzaju i ilości punktów dostarczających ścieki do separatora
  3. obliczenia oparte na typie zakładu dostarczającego ścieki do separatora
  4. obliczenia dla indywidualnych przypadków, akceptowane przez odbiorcę ścieków

W przypadku, kiedy wartość Qs można wyznaczyć na podstawie zależności z punktów 2 i 3, a projektant nie jest pewny użycia właściwej opcji, jest wymagane by dokonać obu wyliczeń i przyjąć wyższą wartość Qs.

Wyznaczanie maksymalnej ilości ścieków Qs w oparciu o typ zakładu dostarczającego ścieki do separatora

Qs jest obliczane ze wzoru:

Qs = (V * F) / (3600 * t)

Oznaczenia:
Qs – maksymalna ilość ścieków [l/s],
V – średnia dobowa objętość ścieków [litr]
F – współczynnik nierównomierności godzinowej, zależny od typu zakładu - pomijany
t – średni czas działania instalacji na dobę [h]

Współczynnik F, jest podany w poniższej tabeli dla różnych typów kuchni i zakładów przetwórstwa mięsnego.

MiejsceTyp kuchni
Typ kuchni
Hotele 5,0 5,00
Restauracje 8,5 8,50
Szpitale 13,0 13,00
Stołówki pracownicze 20,0 20,00
Wielkie całodobowe 22,0 22,00
Zakłady przetwórstwa mięsnego i rzeźnie 
Małe do 5 GV1)/ tydzień 30,0 30,00
Średnie do 10 GV/ tydzień 35,0 35,00
Duże do 40 GV/ tydzień 40,0 40,00
1] 1 GV = 1 sztuka bydła, lub 2,5 świni 

W przypadku ręcznego przetwórstwa mięsa, ilość mięsnych produktów na dzień można w przybliżeniu przyjąć za Mp ~ 100kg/GV.
Dodatkowa objętość ścieków na dzień, np. z zakładów organizujących przyjęcia, czy z zakładów dostawczych żywności powinna być dodana, gdy obliczona zostanie średnia ilość ścieków V.

V - średnia dobowa ilość ścieków
Może być określona na podstawie ilości zużytej wody lub za pomocą poniższych obliczeń.

Kuchnie zakładowe

Średnia dobowa ilość ścieków może być obliczana ze wzoru:

V = Vm * m

Oznaczenia:
V – dobowa ilość ścieków
q – objętość wody zużytej do przygotowania posiłku, wartości podane w poniższej tabeli
m – liczba posiłków mięsnych na dzień

Typ kuchni Objętość wody do przygotowania posiłku Vm [I]
Hotelowa 100
Restauracyjna 50
Szpitalna 20
Całodobowa 10
Stołówki i firmowe 5

Zakłady przetwórstwa mięsa

Średnią dobową ilość ścieków oblicza się ze wzoru:

V = Vp * Vp

Oznaczenia:
V – średnia dobowa ilość ścieków [I]
Mp – ilość mięsnych produktów na dzień [kg]
Vp – objętość wody zużywanej na kilogram produktów mięsnych, podana w poniższej tabeli

Rzeźnia i zakłady mięsneObjętość wody na kilogram mięsnych
Vp [l/kg]
Typ kuchni Objętość wody do przygotowania
posiłku Vm [I]
Mały do 5 GV1) na dzień 100 Gdy nie ma innych informacji, należy przyjąć Mp = 100 kg/GV1)
Średni 6-10 GV na dzień 50
Duży 11-40 GV na dzień 20
1) 1GV = 1 sztuka bydła lub 2,5 sztuki trzody

Wyznaczanie maksymalnej ilości ścieków Qs w oparciu o rodzaj i ilość punktów dostarczających ścieki do separatora

Qs jest obliczane ze wzoru:

 


Oznaczenia:
Qs – maksymalna ilość ścieków
i – licznik elementów wyposażenia
m – odnośnik do pozycji sprzętu


n – ilość sprzętu jednego typu, pomijana
qi – maksymalne odprowadzenie z urządzenia, w l/s
Zi(n) – czynnik z poniższej tabeli

Typ sprzętu kuchennegomqiZi(n)
n=1n=2n=3n=4n≥5
Kocioł warzelny, odpływ 25 mm 50 mm 1 1,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
2  2,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
Kocioł warzelny uchylny, odpływ 70 mm 100 mm 3  1,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
4  3,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
Zlew z syfonem 40 mm 50 mm 5  0,8 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
6  1,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
Zlew bez syfonu 40 mm 50 mm 7  2,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
8  4,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
Zmywarka 9  2,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
Patelnia uchylna 10  1,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
Patelnia stała 11  0,1 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
Urządzenie do zmywania wysokociśnieniowe 12  2,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
Obieraczka 13  1,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
Zmywarka do warzyw 14  2,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20

Tam, gdzie zainstalowanych jest 2 lub więcej zaworów tylko do zmywania, lub nie są one podłączone do żadnego urządzenia, należy obliczyć ilość ścieków zgodnie z tabelą poniżej.

Średnica punktów czerpalnychmqi (l/s)Zi(n)
n=1n=2n=3n=4n≥5
DN 15 / R 1/2 15 0,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
DN 20 / R 3/4 16 1,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
DN 25/ R 1 17 1,7 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się. Więcej...