Dobór separatora koalescencyjnego z kanałem odciążającym

O kreślenie wielkości nominalnej separatora koalescencyjnego ze zintegrowanym osadnikiem i kanałem odciążającym

Wielkość nominalną [ng] separatora koalescencyjnego z osadnikiem i kanałem odciążającym określa się na podstawie wyliczenia spływu, który powinien być oczyszczony przed wprowadzeniem do środowiska. Wartość tą jako minimalną nie mniejszą niż 15 [l/s x ha] określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z 24.07.2006 r. Dz.U. 137 poz. 984 §19.1.
Każdy separator z kanałem odciążającym powinien być dobierany na ten parametr.

 

ng15 * F

Oznaczenia:
ng – wielkość nominalna, przepływ podlegający oczyszczeniu [l/s]
F – pole powierzchni zlewni [ha]

Maksymalną przepustowość [NG] separatora z kanałem odciążającym określa się na podstawie zależności:

 

NG = QR * fD

Oznaczenia:
NG – wielkość nominalna, przepustowość [l/s]
QR – przepływ ścieków deszczowych [l/s]
fD – współczynnik uwzględniający gęstość substancji separowanej

Współczynnik uwzględniający gęstość substancji separowanej fD

Gęstość substancji separowanej [g/cm3] Współczynnik fD
do 0,85 1
0,85 – 0,90 1,5
0,90 – 0,95 2

O kreślenie wielkości przepływu ścieków deszczowych oblicza się następująco:

 

QR = F * q * y

 

 

Oznaczenia:
F – pole powierzchni zlewni [ha]
q – natężenie deszczu miarodajnego [l/s x ha]
(można w warunkach polskich zakładać na poziomie 150 [l/s x ha]. Jest to natężenie odpływu odpowiadające deszczowi o prawdopodobieństwie pojawienia się równym 20% i czasie trwania ok. 12 minut)
y – współczynnik spływu uzależniony od typu nawierzchni.

Współczynnik spływu y zależny od rodzaju zlewni

Rodzaj zlewni Współczynnik spływu y
Dachy 0,90 – 1,00
Teren utwardzony 0,90
Kostka 0,80 – 0,85
Asfalt 0,80 – 0,90
Kamień i drewno 0,75 – 0,85
Żwir 0,15 – 0,30
Zabudowa miejska gęsta – kamienice 0,70 – 0,80
Zabudowa zwarta 0,50 – 0,70
Zabudowa luźna 0,30 – 0,50
Zabudowa willowa 0,25 – 0,30
Teren niezabudowany 0,10 – 0,25
Parki i tereny zielone do 0,15

Otrzymane wyniki ng i NG służą do doboru separatora:

ECO-H ng/NG → np. ECO-H 10/100
ECO-K ng/NG-Vos → np. ECO-K 10/100-3,5

W przypadku zastosowania urządzenia ze zintegrowanym osadnikiem pojemności osadników Vos przyjmuje się dla nominalnego przepływu wg tej tabeli.

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się. Więcej...