Dobór separatora koalescencyjnego

Określenie wielkości nominalnej separatora koalescencyjnego

Wielkość nominalną separatora koalescencyjnego (NG) określa się na podstawie zależności:

NG = (QR + fX * QS) * fD

Oznaczenia:
NG – wielkość nominalna, przepustowość [l/s]
QR – przepływ ścieków deszczowych [l/s]
QS – przepływ ścieków technologicznych [l/s]
fX – współczynnik utrudnienia separacji
fD – współczynnik uwzględniający gęstość substancji separowanej

Współczynnik utrudnienia separacji fx

Opis Współczynnik fX
Oczyszczanie ścieków procesowych pochodzących z myjni samochodowych, mycia
części zanieczyszczonych olejem, warsztatów samochodowych i mechanicznych
2
Oczyszczanie ścieków deszczowych z terenów narażonych na zanieczyszczenie
węglowodorami (parkingi, stacje paliw, tereny przemysłowe)
1
Prewencyjne zatrzymania potencjalnie dużych wycieków substancji ropopochodnych
(stacje transformatorowe, stacje przeładunkowe, bazy magazynowe paliw)
1

Współczynnik utrudnienia separacji fD

Gęstość substancji separowanej [g/cm3] Współczynnik fD
do 0,85 1
0,85 – 0,90 1,5
0,90 – 0,95 2

O kreślenie wielkości przepływu ścieków deszczowych oblicza się następująco:

QR = F * q * y

Oznaczenia:
F – pole powierzchni zlewni [ha]
q – natężenie deszczu miarodajnego [l/s x ha]
(można w warunkach polskich zakładać na poziomie 150 [l/s x ha]. Jest to natężenie odpływu odpowiadające deszczowi o prawdopodobieństwie pojawienia się równym 20% i czasie trwania ok. 12 minut)
y – współczynnik spływu uzależniony od typu nawierzchni.

Współczynnik spływu y zależny od rodzaju zlewni

Rodzaj zlewni Współczynnik spływu y
Dachy 0,90 – 1,00
Teren utwardzony 0,90
Kostka 0,80 – 0,85
Asfalt 0,80 – 0,90
Kamień i drewno 0,75 – 0,85
Żwir 0,15 – 0,30
Zabudowa miejska gęsta – kamienice 0,70 – 0,80
Zabudowa zwarta 0,50 – 0,70
Zabudowa luźna 0,30 – 0,50
Zabudowa willowa 0,25 – 0,30
Teren niezabudowany 0,10 – 0,25
Parki i tereny zielone do 0,15

O kreślenie wielkości przepływu ścieków technologicznych oblicza się następująco:

QS = QS1 + QS2 + QS3

Oznaczenia:
QS1 – dopływ ścieków pochodzących z zaworów czerpalnych [l/s]
QS2 – dopływ z automatycznych myjni samochodowych [l/s]
QS3 – dopływ z wysokociśnieniowych myjni i agregatów czyszczących [l/s]

Dopływ ścieków do kanalizaAcji z zaworów czerpalnych QS1

Ilość wodnych
zaworów czerpalnych
Średnica nominalna
zaworu czerpalnego
Średnica nominalna
zaworu czerpalnego
Średnica nominalna
zaworu czerpalnego
  DN
15 (R1/2”)
DN
20 (R3/4”)
DN
25 (R1”)
  przepływ wód – qs1 [l/s] przepływ wód – qs1 [l/s] przepływ wód – qs1 [l/s]
1 0,50 1,00 1,70
2 0,50 1,00 1,70
3 0,35 0,70 1,20
4 0,25 0,50 0,85
5 lub więcej 0,10 0,20 0,30

Dopływ z automatycznych myjni samochodowych QS2
Dla myjni samochodowych dobiera się dla pierwszego urządzenia myjącego dopływ – 2 [l/s],
dla każdego następnego – 1 [l/s]

Dopływ z wysokociśnieniowych myjni i agregatów czyszczących QS3
Dla wysokociśnieniowych myjni i agregatów czyszczących dobiera się dla pierwszego urządzenia myjącego dopływ – 2 [l/s], dla każdego następnego – 1 [l/s]

Określenie wielkości nominalnej osadnika dla separatora VOS

Ilość zawiesin Przykłady zastosowań Objętość czynna osadnika
mała ścieki technologiczne z małą ilością zawiesin, ścieki deszczowe z terenów stosunkowo
czystych jak obwałowania zbiorników magazynowych, zakryte stacje paliw, parkingi podziemne itp.
100 x NG
średnia stacje benzynowe, ręczne myjnie pojazdów, mycie części zaolejonych, myjnie autobusowe,
parkingi otwarte, drogi, ulice i place, zakłady przemysłowe
200 x NG
duża myjnie samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych, maszyn budowlanych,
myjnie automatyczne pojazdów – poj. osadnika minimum 5000 l
300 x NG
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się. Więcej...