Dobór osadnika zawiesiny mineralnej

Osadniki zawiesiny mineralnej dobiera się na podstawie tabeli z normy PN-EN 858 2:2002

Przewidywana przykładowa ilość osadu kanalizacyjnego:Minimalna pojemność osadnika [l]
Żadna
 • kondensat
Nie wymagana
Mała
 • ścieki technologiczne z określoną małą pojemnością osadu kanalizacyjnego
 • wszystkie obszary zbierające wodę deszczową, gdzie występuje niewielka ilość mułu z ruchu ulicznego lub podobnych, tj. baseny spływowe na terenach zbiorników benzynowych i krytych stacjach
 • benzynowych.

(a)

100 * NS
Fd

Średnia
 • stacje benzynowe, myjnie samochodowe ręczne, mycie części
 • place do mycia autobusów
 • ścieki z garaży i placów parkingowych pojazdów
 • elektrownie, zakłady mechaniczne

(b)

200 * NS
Fd

Wysoka
 • urządzenia myjące dla pojazdów terenowych, maszyn budowlanych, maszyn rolniczych
 • place do mycia samochodów ciężarowych

(c)

300 * NS
Fd

 
 • automatyczne myjnie samochodowe tj. obracalne, przejazdowe

(d)

300 * NS
Fd

(a) Nie dotyczy oddzielaczy mniejszych lub równych NS 10, poza krytymi parkingami samochodowymi.
(b) Minimalna pojemność osadników 600 l.
(c) Minimalna pojemność osadników 5000 l.

 

Oznaczenia:
NS – maksymalny przepływ przez urządzenie oczyszczalące [l/s]
fd – współczynnik gęstości substancji separowanej

Współczynnik uwzględniający gęstość substancji separowanej fd

Gęstość substancji separowanej [g/cm3] Współczynnik fd
do 0,85 1
od 0,85 do 0,90 1,5 – separatory klasy I
2 – separatory klasy II
od 0,90 do 0,95 2 – separatory klasy I
3 – separatory klasy II

Współczynnik gęstości fd przyjmowany jest w zależności od gęstości cieczy lekkiej. Dla stacji paliw, myjni samochodowych i dróg można przyjąć fd=1

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się. Więcej...