Dobór osadnika zawiesiny mineralnej z wewnętrznym kanałem odciążającym

Osadniki zawiesiny mineralnej dobiera się na podstawie tabeli z normy PN-EN 858 2:2002

Przewidywana przykładowa ilość osadu kanalizacyjnego:Minimalna pojemność osadnika [l]
Żadna
 • kondensat
Nie wymagana
Mała
 • ścieki technologiczne z określoną małą pojemnością osadu kanalizacyjnego
 • wszystkie obszary zbierające wodę deszczową, gdzie występuje niewielka ilość mułu z ruchu ulicznego lub podobnych, tj. baseny spływowe na terenach zbiorników benzynowych i krytych stacjach
 • benzynowych.

(a)

100 * NS
Fd

Średnia
 • stacje benzynowe, myjnie samochodowe ręczne, mycie części
 • place do mycia autobusów
 • ścieki z garaży i placów parkingowych pojazdów
 • elektrownie, zakłady mechaniczne

(b)

200 * NS
Fd

Wysoka
 • urządzenia myjące dla pojazdów terenowych, maszyn budowlanych, maszyn rolniczych
 • place do mycia samochodów ciężarowych

(c)

300 * NS
Fd

 
 • automatyczne myjnie samochodowe tj. obracalne, przejazdowe

(d)

300 * NS
Fd

(a) Nie dotyczy oddzielaczy mniejszych lub równych NS 10, poza krytymi parkingami samochodowymi.
(b) Minimalna pojemność osadników 600 l.
(c) Minimalna pojemność osadników 5000 l.

 

Oznaczenia:
NS – maksymalny przepływ przez urządzenie oczyszczalące [l/s]
fd – współczynnik gęstości substancji separowanej

Współczynnik uwzględniający gęstość substancji separowanej fd

Gęstość substancji separowanej [g/cm3] Współczynnik fd
do 0,85 1
od 0,85 do 0,90 1,5 – separatory klasy I
2 – separatory klasy II
od 0,90 do 0,95 2 – separatory klasy I
3 – separatory klasy II

Współczynnik gęstości fd przyjmowany jest w zależności od gęstości cieczy lekkiej. Dla stacji paliw, myjni samochodowych i dróg można przyjąć fd=1

Określenie wielkości nominalnej osadnika zawiesiny mineralnej z wewnętrznym kanałem odciążającym

Wielkość nominalną [ng] osadnika zawiesiny mineralnej z wewnętrznym kanałem odciążającym określa się na podstawie wyliczenia spływu, który powinien być oczyszczony przed wprowadzeniem do środowiska. Wartość tą jako minimalną nie mniejszą niż 15 [l/s x ha] określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z 24.07.2006 r. Dz.U. 137 poz. 984 §19.1.
Każdy osadnik z kanałem odciążającym powinien być dobierany na ten parametr.

ng ≥ 15 * F

Oznaczenia:
ng – wielkość nominalna, przepływ podlegający oczyszczeniu [l/s]
F – pole powierzchni zlewni [ha]

Maksymalną przepustowość [NG] osadnika z kanałem odciążającym określa się na podstawie zależności:

NG = F * q * y

Oznaczenia:
F – pole powierzchni zlewni [ha]
q – natężenie deszczu miarodajnego [l/s x ha]
y – współczynnik spływu uzależniony od typu nawierzchni

q – można w warunkach polskich zakładać na poziomie 150 [l/s x ha]. Jest to natężenie odpływu odpowiadające deszczowi o prawdopodobieństwie pojawienia się równym 20% i czasie trwania ok. 12 minut.

Współczynnik spływu y zależny od rodzaju zlewni

Rodzaj zlewni Współczynnik spływu y
Dachy 0,90 – 1,00
Teren utwardzony 0,9
Kostka 0,80 – 0,85
Asfalt 0,80 – 0,90
Kamień i drewno 0,75 – 0,85
Żwir 0,15 – 0,30
Zabudowa miejska gęsta – kamienice 0,70 – 0,80
Zabudowa zwarta 0,50 – 0,70
Zabudowa luźna 0,30 – 0,50
Zabudowa willowa 0,25 – 0,30
Teren niezabudowany 0,10 – 0,25
Parki i tereny zielone do 0,15

Otrzymane wyniki ng i NG służą do doboru osadnika:

OZM-K ng/NG-Vos → np. OZM-K 3/30-0,7

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się. Więcej...